Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2018

klerii
nie szukaj uzdrowienia u stóp tych którzy cię zniszczyli
— "mleko i miód" Rupi Kaur
klerii
6001 9d2c
Reposted fromrol rol viaajdzilla ajdzilla
klerii
1279 0b7f 500
Warszawa przedwojenna, Ogród Saski zimą
Reposted frompiksele piksele viasurpriseme surpriseme
9927 bf45 500
Reposted fromknusprig-titten-hitler knusprig-titten-hitler via0 0
klerii
klerii
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viasistermorphine sistermorphine
klerii
8180 355a 500
Reposted fromexistential existential viaikari ikari
klerii
klerii

Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.

— R. Kapuściński
Reposted fromvagary vagary viaberewere berewere
klerii
8126 4585
Reposted fromteijakool teijakool viastrzepy strzepy
klerii
1863 83af
Reposted fromMiziou Miziou vialittlewhitelies littlewhitelies

June 28 2017

klerii
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
klerii
Reposted fromsavor savor viairmelin irmelin
klerii
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viaaskman askman
klerii
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaaskman askman

June 27 2017

klerii
klerii
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasziiiz sziiiz
klerii
3143 0597 500
Reposted fromaniamy aniamy viairmelin irmelin
klerii
O psychoterapii:
"To tak jakby człowiek całe swoje wnętrze miał poupychane chaotycznie do szuflad i w trakcie terapii trzeba wszystko z tych szuflad wyrzucić na środek pokoju, a potem powoli układać od nowa. "
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
klerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl