Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

klerii
8507 2ea6 500
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viajnna jnna
klerii
klerii
klerii
9210 8abf
Reposted fromYuei Yuei viaalliwantisyou alliwantisyou
klerii
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaalliwantisyou alliwantisyou
klerii
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatamarka tamarka
klerii
A jak wyj­dzie śmiesznie? Ludzie się pośmieją i ko­niec. Wiel­kość nie boi się śmieszności. 
— Tadeusz Różewicz.
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viastonerr stonerr
klerii
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
klerii
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viaszydera szydera
klerii

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
klerii
5971 a57a
Reposted fromoutline outline viajethra jethra
klerii
8380 f770 500
Reposted frombiri biri viaedhell edhell
klerii
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viajethra jethra
klerii
4070 2a0b
Reposted fromyikes yikes viakoszmarek koszmarek
klerii
7427 be6a 500
happy
Reposted frombalu balu viajethra jethra
klerii
1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viajethra jethra
klerii
8652 7b2a 500
Reposted fromslodziak slodziak viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
klerii
Okazało się nagle, że jesteśmy do siebie niepodobni jak pies do kota. Myślę, że na to jest jedna jedyna rada: Kochaj mnie! Kochaj mnie, Jeremi, a wszystko będzie fajnie.
— Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viajethra jethra
klerii
6883 c712
Reposted fromaletodelio aletodelio viakoszmarek koszmarek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl